Affiliated unions and cartels

Affiliated unions and cartels

LO – The Danish Confederation of Trade Unions – is the largest central organisation for workers on the Danish labour market. More than 1 million workers are members of one of LO’s affiliated unions. These 1 million members constitute approximately 50 % of all workers in Denmark. Two thirds of all unionised workers are member of one of LO’s affiliated unions.

LO’s Affiliated Unions and Cartels:

The United Federation of Danish Workers

(3 F, Fagligt Fælles Forbund)

Kampmannsgade 4

DK-1790 Copenhagen V

Tel.: (+45) 70 30 03 00

Fax: (+45) 70 30 03 01

E-mail:

Home page: www.3f.dk

Trade and Labour

(FOA – Fag og Arbejde)

Staunings Plads 1-3,

DK-1790 Copenhagen V

E-mail:

Tel: (+45) 46 97 26 26 Fax: (+45) 46 97 23 00 Home page: www.foa.dk

the National Union of Service Employees /the Federation of Unions in the Service Trade

(Serviceforbundet)

Upsalagade 20

DK-2100 Copenhagen Ø

E-mail:

Tel.: (+45) 70 15 04 00

Fax: (+45) 70 15 04 05

Home page: www.serviceforbundet.dk

The Union of Commercial and Clerical Employees in Denmark, HK

(HK Danmark)

Weidekampsgade 8 DK-0900 Copenhagen C Tel.: + 45 70 11 45 45

Fax: + 45 33 30 40 99

Home page: www.hk.dk

The Union of Enlisted Privates and Corporals in the Danish Army

(Hærens Konstabel- og Korporalforening)

Kronprinsensgade 8

DK-1114 Copenhagen K

E-mail:

Tel.: (+45) 33 93 65 22

Fax: (+45) 33 93 65 23

Home page: www.hkkf.dk

The Danish Union of Railwaymen

(Dansk Jernbaneforbund)

Søndermarksvej 16 2500 Valby Tel: (+45) 36 13 25 00 Fax: (+45) 36 13 25 01 E-mail: 

Home page: www.djf.dk

The Danish Painters’ Union

(Malerforbundet i Danmark)

Lersø Park Allé 109 st.

2100 Copenhagen Ø

E-mail:

Tel.: + 45 39 16 79 00

Fax: + 45 39 16 79 10

Home page: www.maler.dk

The Danish Metal Workers’ Union

(Dansk Metal)

Nyropsgade 38,

DK-1780 Copenhagen

E-mail:

Tel.: (+45) 33 63 20 00

Fax: (+45) 33 63 21 00

Home page: www.danskmetal.dk

The Danish Food and Allied Workers’ Union, NNF

(Fødevareforbundet NNF)

C.F. Richsvej 103

DK-2000 Frederiksberg C

E-mail:

Tel.: + 45 38 18 72 72

Fax: (+45) 38 18 72 00

Home page: www.nnf.dk

The National Federation of Social Educators

(Socialpædagogerne)

Brolæggerstræde 9

DK-1211 Copenhagen K

E-mail:

Tel.: + 45 72 48 60 00

Fax: (+45) 72 48 60 01

Home page: www.sl.dk

The Danish Football Players’ Association

(Spillerforeningen)

Frederiksholms Kanal 4,2

1220 København K

Tel: + 45 33 12 11 28

Fax: + 45 33 12 56 21

E-mail: 

Home page: www.spillerforeningen.dk

The Danish Handball Players’ Association

(Håndbold Spiller Foreningen)

c/o Spillerforeningen

Frederiksholms Kanal 4,2

1220 København K

Tel: + 45 33 12 11 28

Fax: (+45) 33 12 56 21

e-mail: kontakt@håndboldspiller.dk

Home page: www.haandboldspiller.dk

The Danish Athletes Association

(D.E.F. Dansk Elitesportsudøveres Forening)

Frederiksholm Kanal 4., 2. sal 1220  København K Tel.: 33121128 Fax: 33125621 e-mail: 

website: www.def-sport.dk/

The Danish Association of Professional Technicians

(Teknisk Landsforbund)

Nørre Voldgade 12

DK-1358 Copenhagen K

E-mail:

Tel.: (+45) 33 43 65 00

Fax: (+45) 33 43 66 77

Home page: www.tl.dk

The Danish Artistes’ Union

(Dansk Artistforbund)

Skt. Annæ Gåden, Christianshavn

Dronningensgade 68,4

1420 Copenhagen K

E-mail:

Tel. (+45) 33 32 66 77

Fax: (+45) 33 33 73 30

Home page: www.artisten.dk

The Danish Union of Plumbers and Allied

Workers

(Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark)

Immerkær 42

2650 Hvidovre

E-mail:

Tel. (+45) 36 38 36 38

Fax: (+45) 36 38 36 39

Home page: http://www.blikroer.dk/

The Danish Union of Electricians

(Dansk El-forbund)

Vodroffsvej 26

DK-1900 Frederiksberg C

E-mail:

Tel.: (+45) 33 29 70 00

Fax: + 45 33 29 70 70

Home page: www.def.dk

The Danish Prison Officers’ Union

(Fængselsforbundet)

Ramsingsvej 28A, st.th

2500 Valby

Tlf.: 72559976

Fax.: 72559990

e-mail: 

Home page: www.faengselsforbundet.dk

Cartels

The Federation of Building, Construction

and Wood-workers’ Unions,  BAT

(Bygge, Anlægs- og Trækartellet)

Kampmannsgade 4

Postboks 392

DK-1790 Copenhagen V

E-mail:

Tel.: (+45) 70 30 03 00

Fax: (+45) 88 93 11 40

The Central Organisation of Industrial

Employees

(CO-Industri)

Vester Søgade 12,2

DK-1790 Copenhagen V

E-mail:

Tel.: (+45) 33 63 80 00

Fax: (+45) 33 63 80 99

Home page: www.co-industri.dk

The Confederation of Unions in the

Graphical Industry and Media Sector

(Grafisk Industri- og Medie Kartel)

Weidekampsgade 8

Postboks 470

0900 København C

Tel: + 45 70 11 45 45

Fax: (+45) 33 30 44 99

e-mail: 

The Organisations of Public Employees – Denmark, OAO

(Offentlige Ansattes Organisationer)

Staunings Plads 1-3, 4

DK-1607 Copenhagen V

E-mail:

Tel.: (+45) 33 70 13 00

Fax: (+45) 33 70 13 33

Home page: www.oao.dk